Slider
Algemene Ledenvergadering HV Groesbeeks Glorie
...

Op maandag 20 September 2021 zal de Algemen Ledenvergadering plaatsvinden in sporthal Heuvelland. Aanvang vergadering 20.15 uur, koffie vanaf 20.00 uur. De agenda van deze vergadering kunnen jullie binnenkort hier vinden.

...

Conform de statuten worden in de Algemene Ledenvergadering besluiten genomen welke bindend zijn voor alle leden. Alle leden hebben toegang tot deze vergadering. Leden vanaf 16 jaar hebben stemrecht, jeugdleden tot 16 jaar kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ouder.

...

Wij hopen op een goede opkomst, discussie en creatief meedenken om zo als vereniging goede besluiten te kunnen nemen en daarmee het nieuwe seizoen weer goed te laten verlopen.

 

m.vr.gr.

Namens het bestuur, Frans Nas

Handbalvereniging Groesbeeks Glorie ________________

Is een gezellige en sportieve handbalvereniging! Sporthal Heuvelland is onze thuisbasis waar elke week verschillende jeugd-en senioren-teams te bewonderen zijn. Belangrijk voor ons is plezier in het spel, fair-play en talent-ontwikkelingen in de sport.

Benieuwd of handbal iets voor jou is? Neem contact op

Programma
________________

...

DE ‘DOE MEE!- REGELING’ GEMEENTE BERG EN DAL

Heeft u een laag inkomen en geen of weinig vermogen? De Doe Mee!-regeling is voor inwoners van de gemeente Berg en Dal met een laag inkomen.

Met deze regeling betaalt de gemeente Berg en Dal (een deel van) de kosten voor allerlei activiteiten.
Denk hierbij aan handbaltrainingen, zwemlessen, schoolactiviteiten, bibliotheekabonnementen of lidmaatschappen bij verenigingen.

Met de Doe Mee!-regeling kunt u met een laag inkomen toch mee blijven doen aan maatschappelijke activiteiten.

Heeft u vragen?
Stuur dan een mail naar doemee@bergendal.nl