Inschrijfformulier

 Naam: Groesbeeks Glorie

 Adres: Hemeltje 4

 Postcode/Plaats: 6562 EC Groesbeek

 Incassant ID NL88ZZZ401444820000

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Groesbeeks Glorie om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Groesbeeks Glorie.

 

Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Machtigingskenmerk ZQ048S3

Handbalvereniging Groesbeeks Glorie

Handbal is een contactsport. Er wordt ook wel eens gezegd: ‘Handbal is een sport voor jongens en meisjes die tegen een stootje kunnen’. Handbal is een echte teamsport. Behalve het verbeteren van de technische en tactische vaardigheden en de conditie ligt het accent op fairplay en teamgeest.

 

Groesbeeks Glorie neemt deel aan de door de Nederlandse Handbal Verbond (NHV) georganiseerde zaalcompetitie. Deze start ongeveer eind september en duurt tot begin april. De wedstrijden worden op zaterdag of op zondag gespeeld. De trainingen starten meteen ná de zomervakantie en duren tot en met de laatste week van mei. Naast de competitiewedstrijden worden oefenwedstrijden geregeld en wordt er eind van het seizoen deelgenomen aan een of meerdere toernooien.

Naast het handbalspel worden diverse activiteiten georganiseerd zoals: het Handbalfeest (voorheen schoolhandbaltoernooi) waarin scholen onderling handbalwedstrijden spelen, een Sinterklaas- en een Kerstactiviteit, het jeugdkamp (tweejaarlijks) en een gezamenlijke seizoensafsluiting. Kijk op www.groesbeeksglorie.nl voor meer info.

 

De trainingen

Alle trainingen vinden plaats in sporthal Heuvelland, Ambachtsweg 8 in Groesbeek (024 3975688/3975797).

De trainingsavonden zijn: maandag, dinsdag en donderdag.

 

Contributies seizoen 2017/2018

Senioren  € 193,00 E-jeugd  € 75,00

1e jaar Senioren  € 173,00 F-jeugd   € 65,00

A-jeugd  € 151,00 H-jeugd  € 50,00

B-jeugd  € 140,00 Recreanten (spelend) € 118,00

C-jeugd  € 129,00 Recreanten    € 95,00

D-jeugd  € 115,00 Ondersteunend € 20,00

 

Incasso

De contributie zal in twee termijnen worden geïncasseerd:

Oktober: 50% van het contributiebedrag

Februari: 50% van het contributiebedrag

De incassodata worden op de website gepubliceerd.

 

Opzeggen

Opzeggen doe je voor 1 juli per mail via de ledenadministratie: ledenadministratie@groesbeeksglorie.nl

 

Bij opzegging ná 1 juli en vòòr 1 november wordt er 50% van de contributie in rekening gebracht. Bij opzegging ná 1 november wordt de volledige contributie in rekening gebracht.

 

Financiële actie

Aan het lidmaatschap is een verplichte actie verbonden, namelijk de Geraniumactie.

Deze actie loopt in de maanden maart en april met voorverkoop en in de maand mei de uitlevering.

Alle spelende leden en recreanten verkopen minimaal 36 geraniums

(= 3 trays). Indien er meerdere spelende leden uit 1 gezin komen, geldt het minimum aantal van 3 trays per gezin.

Bij opzegging van het lidmaatschap na 1 november blijft deelname aan de geraniumactie verplicht.

Bij geen deelname wordt een aanvullende contributie in rekening gebracht.

De geraniumcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering en afhandeling van deze actie.

 

Aanmelden als lid

Om te kunnen bepalen of je het leuk vindt om bij ons te handballen mag je 3 keer gratis komen trainen. Na deze proefperiode kun je lid worden van Groesbeeks Glorie.

Dit doe je door het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren bij de trainer. Als je ook graag competitie wil gaan spelen, dan moet je nog even een (digitale) pasfoto toevoegen. In overleg met de trainer wordt bepaald bij welke groep jij komt.

Van de ledenadministratie krijg je dan een bevestiging met daarin het team waarin je komt te spelen en de contributie die je moet betalen.

 

 

Website: www.groesbeeksglorie.nl

Facebook: HV Groesbeeks Glorie

E-mail: info@groesbeeksglorie.nl

 

 

Inschrijfformulier

 

Ik meld me aan als lid van Groesbeeks Glorie!

 

 

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Bij inlevering van dit formulier ook een recente (digitale) pasfoto inleveren.

 

Ben je eerder lid geweest van een handbalvereniging:   Ja / Nee

 

Zo ja, wat is de naam en plaats van die vereniging:  ____________

 

Zijn er medische bijzonderheden van belang voor de trainers om te weten? Ja/Nee

Als je hier Ja invult, neemt de vereniging persoonlijk contact met jou op.

 

Door middel van invullen en ondertekening van de machtiging op de achterzijde, verleent ondergetekende hierbij tot wederopzegging machtiging aan Groesbeeks Glorie.

 

Tevens is ondergetekende op de hoogte van de verplichte deelname aan de Geraniumactie en de verplichting om (geheel of gedeeltelijk) contributie te betalen bij opzegging ná 1 juli.

 

HANDBALVERENIGING GROESBEEKS GLORIE,

Sporthal Heuvelland,

Ambachtsweg 8a,

email:  info@groesbeeksglorie.nl

DESIGN Grafischburo DotDos, grafischburodotdos.nl 2017

Handbalvereniging GROESBEEKS GLORIE
Inschrijfformulier
Handbalvereniging GROESBEEKS GLORIE
Inschrijfformulier
Handbalvereniging GROESBEEKS GLORIE
Inschrijfformulier
Inschrijfformulier
Inschrijfformulier
Inschrijfformulier
Inschrijfformulier