Over ons

 

Historie

Groesbeeks Glorie is een middelgrote handbalvereniging uit Groesbeek.

In juli 1964 is de vereniging opgericht in de Breedeweg. Na opening van sporthal Heuvelland in 1983 is het een grotere en volledig Groesbeekse vereniging geworden. Vele jaren is het een gemengde vereniging geweest totdat in 1996 het herenteam ermee ophield waardoor het een dames/meidenvereniging werd. Groesbeeks Glorie heeft bijna 200 leden, zowel actieve als niet-actieve sporters. Binnen Groesbeeks Glorie wordt er alleen zaalhandbal gespeeld. Zo wordt met alle teams deelgenomen aan de reguliere zaalcompetitie van het NHV. Ook is er een recreantenteam dat deelneemt aan de zogenaamde midweekcompetitie.

Ben je geïnteresseerd? Kom dan zelf een keer kijken of meedoen. Meer informatie hierover is te vinden bij het inschrijfformulier

 

Bestuur

 

Samen zijn wij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Naast het maken van beleid, vormen wij de coördinerende schakel tussen alle commissie en vertegenwoordigen wij de vereniging naar buiten toe. Buiten het zijn van bestuurslid hebben zij ook nog een andere rol binnen de vereniging. Annemiek heeft zelf jarenlang gehandbald. Op dit moment maakt zij deel uit van de scheidsrechterscommissie en de PR-commissie. Naast het fluiten van verschillende wedstrijden is Theo trainer en coach van Dames 1.

 

Technische Commissie

 

De taak-verdeling binnen deze nieuwe commissie is als volgt geregeld:

Gino Zegers - voorzitter 

 • - het leiden van de technische commissie en de commissievergaderingen;
 • - een aantal bestuursvergaderingen bijwonen om het bestuur bij te praten;
 • - 4 maal per seizoen het bijwonen van de clustervergaderingen met verenigingen uit onze regio;
 • - het aanstellen van de trainers en coaches;
 • - het opstellen van het trainingsschema en het bestuur adviseren inzake de aanvraag zaalhuur;
 • - medeverantwoordelijk voor het maken van de teamindelingen;
 • - verantwoordelijk voor de contacten vanuit de TC richting het NHV;
 • - het jaarlijks opstarten van het nieuwe seizoen d.m.v. communicatie naar coaches en trainers.

Cees Arts - secretaris 

 • - het verzorgen en verzenden van de notulen van de vergaderingen van de TC;
 • - het opleiden, begeleiden en coachen van onze jeugdtrainers en jeugdcoaches;
 • - het plannen en organiseren van trainersoverleg;
 • - het adviseren inzake het aanstellen van de trainers en coaches;
 • - het adviseren inzake het opstellen van het trainingsschema;
 • - het adviseren inzake het maken van de teamindelingen;
 • - met jeugdtrainers cursusmogelijkheden bespreken en ze eventueel daarvoor aanmelden;
 • - inventariseren materialen en in overleg met trainers het bestuur adviseren over aankoop.

Bas Hendriks - commissielid

 • - het doorselecteren van speelsters en het analyseren van wedstrijden, zie technisch beleidsplan;
 • - het ondersteunen van het coachesoverleg en het ouderoverleg.

Etiënne Albers - commissielid

 • - contactpersoon F- en H-jeugd;
 • - contactpersoon jaarlijkse inventarisatie wie gaat door of stopt met handballen.

Bij vragen en of opmerkingen over handbaltechnische zaken of kwesties omtrent het promoten en stimuleren van de handbalsport, horen wij het dus graag.

 

Werkgroep PR & communicatie

 

Denk hierbij onder andere aan het onderhouden van de verenigingswebsite, onze Facebook- & Instagrampagina, de initiatie van externe activiteiten om de jeugd van Berg en Dal kennis te laten maken met handbal en het verzorgen van artikelen voor publicatie in de plaatselijke weekbladen en kranten. Ook de initiatie van interne verenigingsactiviteiten wordt door de werkgroep opgepakt.

 

Sponsorcommissie

 

Als commissie zetten zij zich, naast het onderhouden van het contact met sponsoren en nieuwe sponsoren werven, in voor acties en ideeën die ervoor zorgen dat er extra geld in het laatje komt.

 

Activiteitencommissie

 

Zo organiseren zij de nieuwjaarsborrel, de carnavalstraining en het voorjaarsbal. Met ingang van het seizoen 2021-2022 is er een nieuwe activiteitencommissie actief. Deze bestaat uit Joyce, Ilse, Christa, Linda en Jet.

 

Vertrouwenscontactpersoon

 

 

 

 

(als discriminatie, pesten, lichamelijk geweld) voor iedereen die met onze club te maken heeft (leden, ouders van, trainers, coaches, kaderleden, enz).

Via vertrouwenscontactpersoon@groesbeeksglorie.nl kun je mij een mail sturen en dan zal ik verder met je contact opnemen voor een telefonisch/face-to-face gesprek waarbij je je verhaal kunt doen, ik je zal inlichten over de procedures en waarbij we samen kijken of en welke vervolgstappen je kunt nemen.

Ik ben geen onderdeel van het bestuur, maar meld middels een registratieformulier aan het bestuur: het bestuur is nl. verantwoordelijk voor een sociaal veilige sportomgeving; maar indien gewenst kan dit anoniem!
Ik wil als VCP graag een bijdrage leveren aan een sociaal veilige sportomgeving voor jou, dus als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag richting jou of richting een ander dan neem gerust contact op!

Ik handbal zelf nu –met veel plezier- in het recreantenteam na een aantal superleuke jaren bij dames 1 te hebben gespeeld; ik handbal al sinds mijn 6de, toen bij Sittardia. Verder zit ik sinds kort ook op voetbal en loop ik hard. Ik heb een man en twee kinderen waarmee ik in Nijmegen woon; verder ben ik drie dagen per week werkzaam als kinder- en jeugdpsycholoog.

Groetjes, Heidi

Werkwijze vertrouwenscontact persoon (VCP) Groesbeeks Glorie

1. Eerste opvang: verhaal en emoties
Een ieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot ongewenst gedrag, seksuele intimidatie. De VCP is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen.

De VCP moet echter vooraf twee zaken duidelijk maken:

-- Elk incident wordt geanonimiseerd met het bestuur besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen.

-- De vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit zoals in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd.

2. Overleg over vervolgstappen: doorverwijzen
Naar aanleiding van wat de VCP ter ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de verschillende vervolgstappen.
De betrokkene maakt hierin zélf een keuze of wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen (Vertrouwenspersoon van NOC*NSF, Maatschappelijk werk, huisarts).

 

Fysiotherapie

 

 

 

 

Sindsdien ben ik werkzaam bij fysiotherapie Boonstra & Mulders te Groesbeek.

U kunt bij mij terecht voor al u sport gerelateerde blessures. Dit kunnen blessures zijn die u opgelopen heeft tijdens het sporten, maar ook blessures die u beperken in uw sportactiviteit.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u bellen/appen met 06-10420556 of mailen naar mnas@fysiotherapieboonstra-mulders.nl.

Werkgroep scheidsrechters

Werkgroep scheidsrechters

De leden zijn Theo Janssen, Christa Kersten, John Toonen, Annemiek Vullings. De  scheidsrechters werkgroep bestaat uit gediplomeerde scheidsrechters en aankomend scheidsrechters. Zij zorgen in overleg met  de vrijwilligers-coördinatoren voor het toewijzen van zaaldiensten en indelen van de te fluiten wedstrijden. Zij begeleiden de jeugdspeelsters bij het behalen van het verplichte spelregelbewijs. De  scheidsrechters groep probeert ook nieuwe cursisten te werven voor de opleiding tot verenigingsscheidsrechter. Als er cursisten zijn zorgt de scheidsrechtersgroep voor de praktijk begeleiding.

 

 

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat wordt verzorgd door Heidi Kelleners en Loes Smits. Zij zijn bereikbaar via wedstrijdsecretariaat@groesbeeksglorie.nl.

 

Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Miranda Dinnissen en Sandra Vissers. Zij zijn bereikbaar via ledenadministratie@groesbeeksglorie.nl.

Speelniveaus

 

Onze teams komen uit op afdelingsniveau.

Team uitkomend in Klasse
Dames 1 Zuid-Oost Brabant 2A
Dames recreanten Noord-Oost 5
Dames A1 Zuid-Oost Brabant 2
Dames B1 Zuid-Oost Brabant 3
Jeugd D1 Zuid-Oost Brabant 5
Jeugd D2 Zuid-Oost Brabant 8
Jeugd E1 Zuid-Oost Brabant 4
Jeugd E2 Zuid-Oost Brabant 6
F/H jeugd Noord-Oost  - Toernooien 7

Downloads

 

WK finale Nederlands Handbalteam

Groesbeeks Glorie kijkt gezamenlijk naar de WK finale Dames in sporthal Heuvelland.

Bekijk hier de video!

-

-

Verzekeringen NHV

Het Nederlands Handbalverbond (NHV) heeft voor haar leden bij Reaal een verzekeringspakket afgesloten.

Lees er hier meer over!