Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Omdat het draaiende houden van een sportvereniging vooral vrijwilligerswerk is, verwachten we van alle leden een bijdrage. Naast spelen en trainen word je vanaf een bepaalde leeftijd geacht zaaldienst te verzorgen en/of scheidsrechter te zijn bij wedstrijden. Natuurlijk kun je ook trainer of coach worden, in het bestuur of een van de werkgroepen actief zijn.

Zaaldienst

Scheidsrechter

Van alle seniorenspelers/speelsters en A jeugd wordt verwacht dat ze thuiswedstrijden van de C-D-E-F jeugd fluiten. Gediplomeerde verenigingscheidsrechters worden ingedeeld voor senioren, A jeugd, B jeugd. Indien mogelijk worden ook voor C jeugd gediplomeerde scheidsrechters  of cursisten ingedeeld. Wedstrijden van dames senioren 1 worden gefloten door aangewezen bondscheidsrechters.

Als scheidsrechter van de E-F jeugd ben je meer een spelleider dan een scheidsrechter. Als je nog niet veel ervaring hebt, is het soms nog wel eens moeilijk te besluiten waar je wel en waar je niet voor moet fluiten. Hiervoor is niet standaard een lijstje met regels te geven, handbalregels zijn wel de richtlijn maar je moet het spel ook een beetje aanvoelen en niveau van beide teams inschatten. In de praktijk betekent het dat je een veel voorkomende fout als lopen met de bal niet steeds affluit als beide partijen gelijkwaardig zijn. Bij grotere handbaltechnische verschillen zul je het zwakkere team soms iets meer het voordeel geven. Het is echter wel belangrijk om steeds uitleg te geven waarom je fluit en ook na afloop nog even te wijzen op echt opvallende fouten. Het kan natuurlijk ook helpen als je van te voren eens praat met mensen die scheidsrechterservaring hebben.

Trainers

Voor de jongste leden binnen onze vereniging betekent dit het aanleren van handbal op een laagdrempelige manier waarbij spelplezier voorop staat. Voor de oudere jeugd en seniorenleden zal inhoudelijk de nadruk liggen op het aanleren/verfijnen van zowel technische als tactische handbal vaardigheden.

We streven er elk jaar naar om ieder team te voorzien van een vaste trainer(ster). We maken onderscheid tussen hoofdtrainers en hulptrainers. Een hoofdtrainer is verantwoordelijk voor het volgen van het technische plan, bedenken van passende oefenstof en het uitvoeren van de training. Een hoofdtrainer heeft een aantal keer per jaar overleg met de technische commissie. Een hulptrainer ondersteunt de hoofdtrainer met het geven van de training. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het extra uitleg geven aan speelsters en het uitzetten van materialen. En mocht je graag je (jeugd)handbaltrainers diploma willen halen, ook dat kan. Groesbeeks Glorie ondersteunt dit initiatief financieel.

Lijkt het je leuk om als vrijwilliger de taak van hoofdtrainer of hulptrainer te vervullen? Neem dan gerust contact op via het emailadres: info@groesbeeksglorie.nl.

Geraniumactie

Al jarenlang organiseert de vereniging jaarlijks een geraniumactie voor al haar spelende leden en recreanten om de verenigingsbegroting sluitend te krijgen. Voor de vereniging is deze financiële actie van groot belang.

 

Alle leden wordt verplicht om 1x per jaar minimaal 36 geraniums te verkopen (meer wordt altijd op prijs gesteld). Indien er meerdere spelende leden uit één gezin komen dan geldt ook een minimum aantal van 36 geraniums maar dan voor alle gezinsleden samen. Uiteraard mogen ook kader en ondersteunende leden van onze club aan deze actie deelnemen. Spelende leden en recreanten die niet aan de actie willen meewerken betalen een aanvulling op de contributie. Het aantal te verkopen geraniums en de “spelregels” van de actie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Klik hier om de verkooplijst te downloaden.

Elk lid ontvangt rond eind maart een verkooplijst waarop de geraniumbestellingen kunnen worden ingevuld. Traditiegetrouw kunnen de geraniums op de zaterdag voor Moederdag opgehaald worden en bezorgt bij zijn/haar afnemers. Heb je verdere vragen over de geraniumactie stuur dan gerust een email naar:  geramiumactie@groesbeeksglorie.nl

Puntenbeleid uitleg hierover

om 30 punten per seizoen te halen, waarvan er minstens 15 punten behaald moeten worden door het invullen van structurele taken. Als er meerdere punten behaald worden bij de structurele taken, zullen er minder punten behaald hoeven te worden bij de verenigingstaken. Andersom is dit niet mogelijk.

Iedere speelster van de C-jeugd mag zich vrijblijvend inschrijven voor vrijwilligerstaken, waarbij er een vrije keuze is tussen structurele en verenigingstaken.

Iedere speelster van de recreanten is verplicht om 15 punten per seizoen te halen, waarbij er een vrije keuze is tussen structurele en verenigingstaken.